شرکت بازارسازان هزاره

سرویس های تحقیقات بازار و مشاوره


مشاوره استراتژيک برای طراحی بسته تحقيقات بازار
طراحی سئوالات
مشاوره برای انتخاب جامعه آماری نمونه با انواع متدها
انجام تحقيقات ميدانی توسط تيم‌های حرفه ای
پياده سازی نتايج بصورت مکانيزه
فروش سلوشن پياده سازی اوراق عمليات ميدانی به صورت مکانيزه
مشاوره خريد اسکنر
انجام عمليات ميدانی با دستگاههای هند هلد با امکان مانيتورينگ لحظه به لحظه

برای اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان بازارسازان، با ما تماس بگيريد : ۶۷ - ۸۸۹۱۸۷۶۵ - ۰۲۱