شرکت بازارسازان هزاره

منشور شرکت بازارسازان هزاره


شرکت بازارسازان هزاره طراح، تولید کننده و ارائه دهنده راه حل ها بر بستر IT برای حفظ رضایت مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان خود که ارزشمندترین سرمایه این شرکت است و حفظ مزیتهای رقابتی خویش، رعایت اصول زیر را ضروری می داند.
۱- ما برآنیم تا با بهبود مستمر در کیفیت و تنوع محصولات و خدمات، رضایت مشتریان را بدست آوریم.
۲- ما برآنیم تا با آموزش مستمر همکاران در شرکت موجبات ارتقاء سطح کیفی همه جانبه شرکت را فراهم آوریم.
۳- ما معتقدیم که فروش محصولات و خدمات تنها، شروع ارتباط ما با مشتریان خواهد بود.
۴- ما بر این باوریم که مشتریان حق دارند از مشاوره فنی بی طرفانه ما برخوردار باشند حتی اگر این مشاوره به خرید محصولات و یا خدمات ما منجر نشود.
۵- ما در تلاش خواهیم بود که از منافع مالی، اعتباری، حیثیت و خوش نامی مشتریان خود همانند منافع، حیثیت و خوش نامی خود پاسداری کنیم.
۶- ما به مشتریان خود اطمینان می دهیم که در صورت بروز مشکل، هرگز به دنبال مقصر نخواهیم بود و تمام نیروی خود را در حل مشکل و یافتن راهی برای تکرار نشدن آن متمرکز خواهیم نمود.
۷- در صورتیکه هر یک از فعالیتهای شرکت بازرسازان هزاره باعث بروز ناخرسندی شود ما حق اعلام و پیگیری شکایت رابرای همه به رسمیت شناخته و برای کمک به شاکیان سامانه اینترنتی ، تماس حضوری و یا تلفنی و یا دریافت Fax و Email را به عنوان کانالهای دریافت شکایت معرفی می نماییم.
۸- برای بهبود فرایند رسیدگی به شکایتها، استاندارد ISO 10002 رضایت مشتریان- مدیریت شکایات از QS سوئیس اخذ گردیده است ، طبق این استاندارد شما می توانید کلیه مراحل رسیدگی به شگایت را از نزدیک پیگیری کنید.
۹- ما در تلاش خواهیم بود تا با بهبود فرایندها و کاهش هزینه ها، قیمت های مناسبتری را به مشتریان پیشنهاد نماییم.
۱۰- ایجاد تحول، نوآوری، بازآفرینی و بهبود ، آرمان ما در کسب و کار است.
۱۱- ما به مشتریان اطمینان خواهیم داد که هر یک از پروژه ها از نظر نوآوری و بهبود نسبت به پروژه های قدیمی تر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
۱۲- اعتقاد به مدل برد- برد در کسب و کار مبنای فعالیتهای این شرکت است.
۱۳- شرکت بازارسازان هزاره به محیط زیست علاقمند بوده و حمایت از پروژه های حفظ و احیاء محیط زیست را به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود لازم می داند.
۱۴- این شرکت کاهش استفاده اسناد و کاتالوگ های کاغذی را در داخل سازمان و ارائه ابزارهایی که در کاهش استفاده از کاغذ در سازمانهای مشتریان موثر باشد را به عنوان گامی عملی در حفاظت از محیط زیست در دستور کار دارد.

مدیریت شرکت ضمن حصول اطمینان از در دسترس بودن مفاد این منشور برای کلیه گروههای ذینفع این سازمان، متعهد است که کلیه منابع ضروری برای اجرای این مفاد را مهیا و در دسترس قرار داده و اختیارات کافی برای اجرای آن را به کلیه کارکنان تفیض نماید و از کلیه همکاران عزیز انتظار دارد با تلاش روز افزون و صمیمانه، اجرای کلیه مفاد این منشور را از اهداف اولیه خود قرار دهند.

این منشور برای پاسخگویی به نیازهای جدید ذینفعان در ابتدای هرسال خورشیدی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

آرش امینی
مدیرعامل