شرکت بازارسازان هزاره

درباره ما


موسسين شرکت بازارسازان پس ازسالها فعاليت تبليغاتی بر آن شدند تا با تاسيس يک شرکت مستقل سرويس های بازارشناسی و بازاريابی تخصصی واينترنتی را در کنار تبليغات تجاری ارائه داده و در کنار آن چندين طرح خدمات عمومی برای بازارهای عام را توسعه دهند.
بدين ترتيب در پاييز 1384 شرکت بازارسازان هزاره پايه ريزی شد. 
بازارسازان برای دسترسی شما به مفهوم واقعی بازاريابی اينترنتی ، تحليل موقعيت و جايگاه شما و رقبا، در کنار شما خواهد بود.

برای اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان بازارسازان، با ما تماس بگيريد : ۶۷ - ۸۸۹۱۸۷۶۵ - ۰۲۱